... jest chórem mieszanym, który spotyka się we wtorki o godz. 18.00.

 

Jego śpiew wytrwale szlifuje Pani dyrygent Małgorzata Wilczek.

Nasz chór upiększa swoim występem uroczyste Msze Święte, a także organizuje koncerty muzyki sakralnej w ciągu roku, np. podczas adwentu lub Wielkiego Postu. Tradycyjnym jest też wieczór kolęd.

Mile widziana jest każda nowa osoba, chętna śpiewem chwalić Pana Boga.