Reklama
Reklama
Start
Wytyczne - koronawirus
sobota, 24 października 2020 21:10

 
Ogłoszenia - XXIX niedziela zwykła - 18.10.2020

 

Parafia Świętego Krzyża w Miechowicach

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020

 

 

 

 • Dzisiejszy Dzień Pański to Niedziela Misyjna, w naszych modlitwach pamiętajmy o dziele misyjnym oraz o misjonarzach pochodzących z naszej diecezji. Kolekta przeznaczona jest na rzecz misji. Za wszelkie ofiary składamy Bóg zapłać!
 • Dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy na modlitwę różańcową połączoną ze scenkami teatralnymi w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej parafii. Tak jak w dwa tygodnie temu, różaniec będziemy rozważać ze Świętymi Pastuszkami z Fatimy, a ofiarujemy go w intencji dzieła misyjnego i misjonarzy.
 • Przez cały miesiąc październik zapraszamy wszystkich Parafian na nabożeństwa różańcowe: od ponie­działku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 17.00. W każdą niedzielę modlitwa różańcowa jest połączona ze scenkami teatral­nymi w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej parafii. Przypominamy, że można zyskać odpust zupełny, kiedy odmawia się różaniec w kościele, w publicznej kaplicy lub w rodzinie.
 • Dostosowując się do nowych wytycznych ks. Biskupa dot. zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa odwołujemy wszelkie spotkania formacyjne tzn. nie odbędą się spotkania dla dzieci komunijnych, bierzmowańców, chórzystów, seniorów, KSM-u, kręgu biblijnego, Dzieci Maryi i ministrantów.
 • W środę wszystkich czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na wieczorne nabożeństwa.
 • Dzieci, które chcą wystąpić w ostatnich niedzielnych październikowych scenkach różańcowych zapraszamy na próbę z ks. Mariuszem w czwartek o godz. 16.15. Zapraszamy przedszkolaków i uczniów z III, IV, V i VI klas Szkoły Podstawo­wej. Dzieci, które chcą w niedzielę odmawiać modlitwę „Zdrowaś Maryjo” proszone są o zgłoszenie się do ks. Michała.
 • Wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej, łącznie z klasami VII, przychodzą o godz. 17.00 na Mszę Św. szkolną.
 • W piątek o godz. 16.30 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia.
 • W sobotę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.
 • W godzinach urzędowania kancelarii można zamawiać intencje mszalne na przyszły rok.
 • Zapraszamy do naszej Biblioteki Parafialnej w środę od 16.00 do 18.00 oraz w piątek od 9.30 do 10.30.
 • 22 października odbędzie się kolejna akcja MOC. Będziemy prosić o ustanie epidemii.
 • Ze względu na zaostrzenie epidemii oraz w trosce o naszych chorych i starszych Parafian odwołujemy Parafialny Dzień Chorego. Odbędzie się on w najbliższym możliwym terminie.
 • Zaplanowany na przyszłą niedzielę kiermasz dziecięcej grupy misyjnej zostaje odwołany.
 • Z powodu zaostrzenia przepisów sanitarnych w związku z nasileniem epidemii pielgrzymka do Prudnika zostaje odwołana. W zakrystii można odebrać wpłacone pieniądze.
 • W tym roku nie będzie możliwości złożenia wypominków modlitewnych za zmarłych na cmentarzu, dlatego prosimy, aby składać je w zakrystii bądź kancelarii. Pamiętajmy, że jest to uczynek miłosierdzia i dowód pamięci o naszych bliskich zmarłych.
 • W kościele podczas Mszy Św. może przebywać 120 osób. Należy zajmować tylko i wyłącznie ozna­czone kartkami miejsca. Obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w kościele, na placu kościelnym, w domu katechetycznym i w kancelarii parafialnej. Komunia Święta w dalszym ciągu będzie udzielana na dwa sposoby – do ust przy balaskach i na rękę przy bocznych ołtarzach. Prosimy o zachowanie dystansu podczas przystępowania do Komunii oraz spowiedzi.
 • Zgodnie z zaleceniami Kurii Diecezjalnej odwiedziny chorych w tradycyjnej formie zostają ponownie zawieszone. Należy umawiać się z kapłanem indywidualnie.
 • Do nabycia jest nowy numer „Gościa Niedzielnego”, „małego Gościa Niedzielnego” i „Informator Parafialny” wraz z wypominkami za zmarłych, zaś u członków parafialnego Caritas można zakupić znicze Caritas w cenie 3 zł. Informator Parafialny został wydrukowany przed ogłoszeniem przez Kurię nowych wytycznych, dlatego obowiązują tylko intencje mszalne, zaś treść ogłoszeń jest nieaktualna. Prosimy korzystać z gablotek lub strony internetowej.

 
WYTYCZNE KURII DIECEZJALNEJ - WAŻNE
sobota, 17 października 2020 16:48

 

 

KURIA DIECEZJALNA

W GLIWICACH

Gliwice, dnia 16 października 2020 roku

Nr 1497/20/A

Wytyczne

dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

I.  Dyspensa

1) Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami na terenie Diecezji Gliwickiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej dla:

a) osób w podeszłym wieku,

b) osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c) osób, które czują obawę przed zarażeniem.

 

2) W związku z ograniczeniami liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych, wiernym parafii, które znajdą się w obszarze tzw. strefy czerwonej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej w okresie obowiązywania ww. restrykcji.

 

3) Zachęca się duszpasterzy by organizowali transmisje Mszy świętych z kościoła dla wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą w nich uczestniczyć.

 

II.  Uczestnictwo we Mszy świętej i nabożeństwach w kościołach

1) Ilość wiernych w kościołach.

a) W kościołach obowiązują następujące zasady, co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii: w strefie żółtej – 1 osoba na 4 m kwadratowe; w strefie czerwonej – 1 osoba na 7 m kwadratowych powierzchni kościoła, w której wierni uczestniczą w liturgii.

b) Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, ile osób może znajdować się w kościele.

 

2) Środki ochrony osobistej.

a) Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta w obszarze kościoła powinni używać:

- wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie lekarskie wynikające z przeciwwskazań medycznych,

- posługujący w kościołach (kościelni i inni) w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania ofiary-kolekty czy w czasie przygotowania paramentów liturgicznych w kościele, gdzie przebywają inne osoby),

- służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej w zakrystii, z wyjątkiem diakona, lektora i psałterzysty w momentach wykonywania czytania lub śpiewu,

- księża koncelebransi – zwłaszcza podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię.

b) Z obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej zwolniony jest jedynie kapłan przewodniczący liturgii.

c) W kościołach należy udostępnić dozowniki z płynem dezynfekującym, które powinny być ustawione przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa.

d) Zakazuje się uzupełniania kropielnic wodą święconą i kropienia nią wiernych.

 

3) Udzielanie Komunii Świętej.

a) Ze względu na sytuację epidemiczną zalecam kapłanom, aby przygotowywanie paramentów, a zwłaszcza kielicha do sprawowania Mszy świętej, spożywanie z niego Krwi Pańskiej oraz puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, nawet jeśli są obecni kapłani koncelebrujący lub inni posługujący. Kapłani koncelebrujący, jeśli są, powinni przyjmować Komunię Świętą przez zanurzenie Ciała Pańskiego w Krwi Pańskiej przed głównym celebransem, który spożywa całą pozostałą Krew Pańską, jako ostatni.

b) Podczas każdej liturgii wiernym należy umożliwić przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej jedynie w tej formie, jaką uznaje za słuszną miejscowy duszpasterz.

c) Każdorazowo należy wyraźnie ogłosić wiernym porządek przyjmowania Komunii Świętej. W przypadku, gdy jest więcej szafarzy, należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli jest obecny tylko jeden szafarz, najpierw należy udzielić Komunii Świętej wiernym, którzy przyjmują ją na rękę, a następnie tym, którzy przyjmują Komunię Świętą do ust. Należy pamiętać o zachowaniu odległości między osobami przystępującymi do Komunii Świętej, a także by osoby, które przyjmują Ciało Pańskie na rękę, spożyły je bezpośrednio przy kapłanie. Nie należy w tym względzie ponaglać wiernych, aby nie doszło do nadużyć.

d) Kapłani i nadzwyczajni szafarze rozdający Komunię Świętą powinni bezpośrednio przed tą czynnością, jak i po niej zdezynfekować ręce.

 

4) Modlitwa o ustanie epidemii.

a) Ponieważ zniesiony został obowiązek odprawiania Mszy Świętych w intencji ustania epidemii, zachęca się duszpasterzy, by w sytuacji, gdy dopuszczają to przepisy liturgiczne, skorzystać z formularza Mszy Świętej „w czasie pandemii”, z prośbą o ustanie epidemii, co nie musi stanowić osobnej intencji mszalnej.

b) Usilnie zachęca się duszpasterzy do organizowania nabożeństwa lub wystawienia Najświętszego Sakramentu, np. na koniec Mszy Świętej połączonego z odśpiewaniem suplikacji.

 

5) Wszystkim kapłanom udzielam prawa binacji i trynacji. Wszystkim księżom starszym, chorym i znajdującym się w kwarantannie zezwalam na odprawianie Mszy Świętej we własnym mieszkaniu.

 

III. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania

1) Zbliżająca się Uroczystość Wszystkich Świętych jest czasem większej ilości spowiedzi wiernych. Dlatego zachęca się by w miarę możliwości sakrament ten był sprawowany w tzw. otwartych konfesjonałach lub miejscach, które umożliwiają należyty dystans. W każdym przypadku należy jednak zadbać, by konfesjonał był należycie przygotowany i dezynfekowany. Zarówno kapłan jak i penitent powinni mieć zasłonięte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej.

 

IV. Działanie w przypadku wykrycia zakażenia u duszpasterza

1) W przypadku, gdy u któregoś z kapłanów zostanie potwierdzony pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, należy się niezwłocznie zgłosić do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zaś kapłani, którzy mieli kontakt z zarażonym powinni poddać się izolacji, zgodnie z zaleceniami właściwych służb. W porozumieniu z dziekanem dekanatu należy się wtedy zatroszczyć o zastępstwo kapłanów, którzy mogliby sprawować sakramenty w czasie nieobecności miejscowych duszpasterzy. Fakt ten należy zgłosić Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku izolacji.

 

2) Aby zapewnić należyte funkcjonowanie duszpasterstwa w razie choroby lub kwarantanny duchownych danej parafii, w przypadku, gdy Msza Święta miała być koncelebrowana ze względu na ilość przyjętych intencji, zezwalam by Mszę Świętą w kościele celebrował jeden kapłan w jednej intencji, pozostałe zaś mogą odprawić na plebanii księża znajdujący się w kwarantannie.

 

V. Posługa chorym

1) Absolucja generalna.

a) Mając na względzie Notę Penitencjarii Apostolskiej z 20.03.2020 roku oraz kan. 961 § 2 KPK udzielam zezwolenia, w nadzwyczajnych i poważnych sytuacjach, na udzielenie absolucji generalnej kilku penitentom bez indywidualnego wyznania grzechów, to jest: kapelanom szpitali zakaźnych oraz jednoimiennych dedykowanych leczeniu osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 tym pacjentom oraz personelowi, którzy wyrażą wolę skorzystania z tej możliwości.

b) Korzystający z upoważnienia do udzielenia absolucji generalnej zobowiązani są do zachowania następujących warunków:

- powinni przed skorzystaniem z upoważnienia zawiadomić o swoim zamiarze Biskupa Gliwickiego, a gdy jest to niemożliwie ze względu na poważną sytuację naglącą powinni jak najszybciej poinformować go o udzielonej absolucji generalnej;

- przed udzieleniem absolucji generalnej powinni zapytać penitentów – jeśli jest to możliwe – o ich wolę skorzystania z tej możliwości, jak również pouczyć ich o możliwość skorzystania z nadzwyczajnej drogi odpuszczenia grzechów, o której mowa w punkcie V. 1) a);

- za każdym razem powinni pouczyć penitentów korzystających z absolucji generalnej

o obowiązku wyznania wszystkich grzechów ciężkich tą absolucją objętych przy następnym indywidualnie sprawowanym sakramencie pokuty i pojednania, pod sankcją ponownego wpadnięcia w te grzechy;

- udzielający absolucji generalnej powinni – w miarę możliwości – zastosować odpowiednie urządzenia nagłaśniające, aby penitenci mogli usłyszeć formułę rozgrzeszenia;

- przy udzielaniu absolucji generalnej należy zachować obrzęd liturgiczny przewidziany w Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich.

 

2) Sakrament namaszczenia chorych.

a) Dopuszcza się możliwość udania się do domu chorego z posługą sakramentalną. Należy jednak zrezygnować z tradycyjnej formy takich wizyt w pierwszy piątek lub sobotę miesiąca, a wizyty rozłożyć tak by jednego dnia odwiedzić jednego lub dwóch chorych, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia.

b) W czasie sprawowania sakramentu należy zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa; namaszczenia olejem chorych można dokonać przy pomocy jednorazowej rękawiczki lub patyczka higienicznego.

 

VI. Spotkania grup i pielgrzymki

1) Spotkania formacyjne, organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych należy prowadzić w trybie zdalnym. Jeżeli jest to niemożliwe, należy je odwołać.

 

2) Należy odwołać wszystkie pielgrzymki i wyjazdy duszpasterskie.

 

3) Należy także zawiesić wszelkie spotkania organizowane w gronie kapłanów oraz ograniczyć indywidualne spotkania księży, by nie dopuścić do sytuacji, w której nie będzie dostępnych kapłanów, mogących sprawować posługę duszpasterską.

 

VII. Uroczystość Wszystkich Świętych

1) W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym należy zachęcać wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na okres przed Uroczystością i po niej.

 

2) W wielu parafiach funkcjonuje tradycja odprawiania w Uroczystość Wszystkich Świętych Mszy Świętych na cmentarzach. Uprasza się jednak duszpasterzy by w tym roku rozważyć rezygnację z tych Mszy, a wiernych zaprosić do udziału w Mszy Świętej w kościele oraz w nabożeństwach za zmarłych odprawianych w dniach następujących po uroczystości Wszystkich Świętych.

 

VIII. Wizyty duszpasterskie (tzw. kolęda)

1) W tym roku w Diecezji Gliwickiej zostają odwołane duszpasterskie wizyty kolędowe w tradycyjnej formie.

 

2) Zamiast tego wiernych należy zaprosić na Msze Święte lub nabożeństwa kolędowe, zorganizowane w mniejszych grupach, których intencją będzie modlitwa za tych właśnie parafian.

 

3) Podczas Mszy Świętej można wygłosić okolicznościową homilię, nawiązując także do bieżących spraw wspólnoty parafialnej oraz należy odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, jak również poświęcić wodę, którą wierni mogą zabrać do domów.

 

4) Należy także przygotować i rozdać wiernym teksty modlitwy do wspólnego odmówienia w domach.

 

5) Należy zachęcić wiernych, by po powrocie do domów odprawili przygotowaną celebrację „liturgii rodzinnej”, odmawiając modlitwę, której tekst otrzymali w świątyni, oraz kropiąc mieszkanie wodą święconą.

 

IX. Bierzmowanie

1) Roztropnemu osądowi duszpasterza, w porozumieniu z rodzicami, powierzam decyzję o udzieleniu sakramentu bierzmowania młodzieży, która w tym roku miała przyjąć ten sakrament. W tym przypadku udzielam zezwolenia, by każdy proboszcz udzielił bierzmowania młodzieży swojej parafii.

 

X. Informacje końcowe

 

1) W przypadku ukazania się nowych wytycznych państwowych możliwe będą zmiany i uaktualnienia powyższych przepisów, dlatego proszę duszpasterzy o sprawdzanie na bieżąco służbowej poczty elektronicznej.

 

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości lub trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego dokumentu należy zwrócić się do Biskupa Gliwickiego lub Wikariusza Generalnego.

 

 

† Andrzej Iwanecki

Wikariusz Generalny

 

 

 

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii

 
Wypominki
sobota, 17 października 2020 16:46

 

 
Scenki różańcowe
sobota, 17 października 2020 17:02

 

 
List Pasterski
sobota, 10 października 2020 19:45

 

 

Totus Tuus.

List pasterski Episkopatu Polski

zapowiadający obchody XX Dnia Papieskiego

 

 

 

 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

 

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.

Więcej…
 
Zaproszenie na modlitwę różańcową
sobota, 10 października 2020 19:54

 
Różaniec
niedziela, 04 października 2020 13:38

W tym roku Dzieci Maryi pragną ofiarować codzienny różaniec, a także swoje dobrowolne ofiary i wyrzeczenia w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Poniżej prezentujemy intencje na każdy dzień. Zachęcamy wszystkich Parafian do łączenia się z nami w modlitwie wynagradzającej. Razem wyciągajmy ciernie z Serca naszej kochanej Matki!


"Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał."

Dzieciątko Jezus do s. Łucji z Fatimy

 


 
Dzień Papieski
niedziela, 04 października 2020 13:31

 

 
Różaniec
niedziela, 27 września 2020 09:03

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 68