Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

             Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona 25 marca, decyzją Episkopatu Polski, ustanowiono Dniem Świętości Życia. Mając w sercu słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”, że „życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili jego istnienia”, włączamy się w modlitwę w intencji obrony życia poczętego.

            Życie ludzkie jest szczególnie zagrożone w jego początkowej fazie, poprzedzającej narodzenie dziecka. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski mówił: „Jeśli mamy żyć Słowem Bożym, trzeba nie ustawać w modlitwie. Jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie.” Każdy z wierzących ma możliwość włączenia się w modlitwę za tych, którzy są najbardziej bezbronni, poprzez Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję każdego dnia ogarnia modlitwą dziecko i jego rodziców, prosząc Boga o jego szczęśliwe narodzenie. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmogącego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie przyjmowane z radością i miłością.

            Serdecznie zachęcamy do modlitwy i złożenia przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Może to uczynić każdy, niezależnie od wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Każdorazowe podjęcie się Duchowej Adopcji dotyczy tylko jednego dziecka i poprzedzone jest uroczystym przyrzeczeniem, choć można je złożyć także prywatnie.

 

Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbędzie się
w naszej parafii

25 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Zapraszamy do udziału w liturgii wszystkich chętnych, którzy pragną podjąć się modlitwy w obronie dziecka poczętego.