Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana.

 

Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285).

 

Sakramentu bierzmowania udziela najczęściej biskup.

Przyjmuje go młodzież klas trzecich gimnazjalnych oraz dorośli, którzy nie mogli przyjąć go wcześniej.

 

 

 

Aby przystąpić do bierzmowania należy:

  • Dostarczyć świadectwo chrztu świętego.
  • Regularnie uczęszczać na katechezę szkolną.
  • Uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej oraz Mszy świętej w I piątki miesiąca o godz. 18.00.
  • Uczestniczyć w spotkaniach przygotowawczych, które odbywają się w salkach katechetycznych.