Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go
w sakramencie Eucharystii:

 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53) KKK 1384.

 

 

 

 

 

 

W ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii świętej należy:

 

  • Dostarczyć świadectwo chrztu świętego dziecka.
  • Dziecko jest zobowiązane regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej.
  • Dziecko jest zobowiązane wykazać się znajomością podstawowych prawd wiary.
  • Dziecko uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej oraz cotygodniowej Mszy świętej szkolnej w czwartki o godz. 17.00.
  • Dziecko uczestniczy w spotkaniach w ramach tzw. katechezy sakramentalnej w kościele.
  • Rodzice zobowiązują się uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach z kapłanem.