W naszej parafii istnieją Kręgi Rodzin Szensztackich, które w szczególny sposób czczą Matkę Bożą w tytule Trzykroć Przedziwnej. Tytuł ten przypomina nam, że Maryja jest Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego.

Przynależność do Ruchu Szensztackiego polega na stworzeniu kręgu składającego się z 10 do 15 rodzin. Każdy krąg ma swoją kapliczkę z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, którą przekazują sobie członkowie co 2, 3 dni. Warto wspomnieć, że do Ruchu Szensztackiego mogą włączyć się nie tylko rodziny, ale także osoby samotne.

W pierwsze środy miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji całej wspólnoty szensztackiej. Osoby, które chciałyby włączyć się w tę inicjatywę proszone są o kontakt z ks. Proboszczem.

 

„Jak założyć krąg Pielgrzymującej Matki Bożej?

 

1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii powinny porozmawiać o swoich zamiarach z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek do formalnego założenia kręgu.

 

2. Informację o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej oraz listę rodzin lub osób, które chcą należeć do kręgu, należy przesłać do Krajowego Sekretariatu. Stamtąd otrzymujemy kapliczkę Pielgrzymującej Matki Bożej. Rozpoczęcie odwiedzin w rodzinach może poprzedzić uroczyste rozesłanie kapliczki do rodzin przez ks. Proboszcza.

 

3. Kapliczka powinna raz w miesiącu odwiedzić każdą rodzinę czy osoby z kręgu. Zostaje na dwa (15 rodzin w kręgu) lub trzy dni (10 rodzin) u każdej rodziny. Osoba odpowiedzialna za krąg ustala listę, według której rodzina przekazuje kapliczkę.

 

4. Kapliczkę umieszczamy tam, gdzie toczy się życie rodzinne: przy wspólnym stole, w kuchni lub w pokoju, gdzie bawią się dzieci. Dobrze jest zapalić świecę i postawić świeże kwiaty. Każda kapliczka posiada futerał oraz książkę z podanymi propozycjami rozważań i modlitw.

 

5. Dni, w których Matka Boża gości w rodzinie są rodzinnym świętem, okazją, aby więcej czasu poświęcić na kontakt z najbliższymi, na wspólną i prywatną modlitwę oraz religijne rozmowy małżonków, czy rodziców z dziećmi.

 

6. Dwa razy w roku ukazuje się biuletyn informacyjny „Pielgrzymująca Matka”, który jest przekazywany osobie odpowiedzialnej za krąg. Gazetka jest wkładana do zeszytu towarzyszącego kapliczce. Koordynatorka krajowa/ siostra/ odpowiedzialna za Apostolat jest w kontakcie z koordynatorami parafialnymi oraz osobami odpowiedzialnymi za krąg. Jeśli do kręgu dochodzą nowe rodziny, można się podzielić i założyć nowy krąg. A jeśli rodziny rezygnują z przyjmowania odwiedzin Matki Bożej, kapliczkę należy przekazać do krajowego sekretariatu.

 

7. Pięknym zwyczajem członków kręgów jest uczestniczenie raz w miesiącu (np. w dniu przymierza 18. dnia miesiąca lub w pierwszą sobotę miesiąca) we wspólnej Mszy św., na którą przynosimy przed ołtarz kapliczki Matki Bożej. Jest to okazja do wzajemnej integracji i wspólnej modlitwy” (https://szensztat.pl/ruch-pielgrzymkowy/).