„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

 

 

 

Kandydaci do małżeństwa zgłaszający się w kancelarii parafialnej, celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem powinni:

 

  • Dostarczyć świadectwo chrztu świętego najnowszej daty (3 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu świętego i jest odnotowany w księgach metrykalnych.
  • Dostarczyć świadectwo katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie posiadają wymaganego świadectwa, zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach w ramach tzw. Katechumenatu przedmałżeńskiego.
  • Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość.
  • W przypadku zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego dostarczyć zaświadczenie z USC (jeśli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, należy okazać stosowny dokument).
  • Wysłuchać cyklu nauk przedślubnych (odbywają się w parafii Św. Krzyża w trzy kolejne piątki miesiąca o godz. 19.00, w marcu, maju, wrześniu, listopadzie).
  • Osoby będące wdowami lub wdowcami dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.

 

Małżeństwo zawierane jest w czasie lub poza Mszą świętą. Termin oraz wszelkie formalności (np. wystrój kościoła) ustala się w kancelarii parafialnej.